PhDr. Lenka Zmrzlíková

Respekt a cesta k důvěře, otevřenosti.
Důraz nejen na aspekt myšlení, ale i na emoční prožívání, vlastní pocity.
Hledáme sami sebe, své zdroje k duševní rovnováze.
Jdeme cestou lepšího porozumění sobě,
uvědomování si svých možností, svobodného rozhodování,
převzetí zodpovědnosti sami za sebe.

Vzdělání:

1980 ukončení pětiletého studia jednooborové psychologie, FF UP, Olomouc

1988 titul doktor filozofie PhDr.

1990 I. atestace z klinické psychologie

1994 ukončení teoretického studia na Pražské Psychoterapeutické fakultě

1996 ukončení pětiletého akreditovaného sebezkušenostního výcviku ve skupinové psychoterapii, Pražský psychoterapeutický institut SUR

1998 II. atestace funkční specializace v systematické psychoterapii

2003 ukončení pětiletého akreditovaného psychoterapeutického výcviku v Gestalt terapii, Institut Dialog

Další vzdělávání průběžně v kurzech (práce s rodinami, asertivita, hypnoterapie, ...)


Pracovní zkušenosti:

Oddělení psychologie, Vojenská nemocnice, Olomouc

Psychologická ambulance pro děti a dospělé, Psychiatrická klinika FN, Olomouc

Dětské oddělení, Psychiatrická klinika FN, Olomouc

částečný úvazek na oddělení hematologie, FN, Olomouc

částečný úvazek jako odborný asistent na Lékařské fakultě, UP, Olomouc

částečný úvazek na Pedagogické fakultě, UP, Olomouc

Od r. 1995 pracuje jako privátní klinický psycholog

Mgr. Dagmar Jandečková

Péče poskytovaná buď formou poradenství nebo dlouhodobější psychoterapie. Důležitou součástí terapeutické práce s dětmi je hra, která je pro děti přirozeným způsobem komunikace.
Pro lepší pochopení prožívání dítěte jsou využívány speciální hračky a různorodý materiál (figurky, modelína, výtvarné potřeby, terapeutické pískoviště, stavebnice, miNásci, terapeutické hry, apod.)

Vzdělání:

1998 ukončení pětiletého studia jednooborové psychologie, FF UP, Olomouc

1998 ukončení dvouletého doplňujícího studia pro získání pedagogické způsobilosti k výuce předmětu psychologie

2009 ukončení čtyřletého výcviku v systemické rodinné terapii akreditovaný MZ ČR, IRT, Praha

2011 ukončení pětiletého akreditovaného psychoterapeutického výcviku v Gestalt terapii, Institut Dialog

2014 postgraduální výcvik v Gestalt terapii dětí a adolescentů

Další vzdělávání průběžně v kurzech (diagnostika dítěte a terapii)


Pracovní zkušenosti:

SPC pro děti s více vadami, Mohelnice

Středisko pro integraci menšin, Olomouc

Ambulance klinického psychologa, zaměření na práci s dětmi a rodinou

Rychlý kontakt:

Psychologická ambulance HELP s. r. o.

Vídeňská 10

Olomouc

779 00


PhDr. Lenka Zmrzlíková

mobil: 775 586 333

e-mail: help.ol@seznam.cz


Mgr. Dagmar Jandečková

mobil: 607 240 114

e-mail: help1.ol@seznam.cz


Mgr. Zdeňka Kubalová

mobil: 731 700 962

Poskytujeme služby hrazené těmito pojišťovnami:

111 Všeobecná zdravotní pojišťovna

201 Vojenská zdravotní pojišťovna

205 Česká průmyslová zdravotní pojišťovna

207 Oborová zdravotní pojišťovna

211 Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra

213 Revírní zdravotní pojišťovna