Nabízíme odbornou psychologickou péči pro děti a dospělé. Jsme nestátní zdravotnické zařízení registrované jako Ordinace klinického psychologa od roku 1995.

PhDr. Lenka Zmrzlíková - dospělí

 • Psychologické vyšetření na žádost odborného lékaře
 • Psychoterapie úzkosti a deprese, panických poruch, fobií (agorafobie, sociální fobie, ...), obsese
 • Psychoterapie psychosomatických obtíží jako jsou vysoký tlak, migrény, bolesti hlavy, žaludeční vředy, ...
 • Psychoterapie poruch příjmu potravy
 • Psychoterapeutická pomoc při poruchách osobnosti
 • Problémy identity, sexuální orientace
 • Psychoterapie v oblasti osobnostních problémů (zatěžující prožitky vnitřních nejistot, nedostatek sebevědomí, tréma a obtíže při komunikaci, sebepoškozující chování, sebevražedné myšlenky, ...)
 • Psychoterapie pro lidi nacházející se v období náročných životních situací (ztráta blízkého člena rodiny, ztráta zaměstnání, postavení, zázemí, při ohrožení závažnou nemocí, ...)
 • Terapie pro rodiny s problematickým členem rodiny

Mgr. Zdeňka Kubalová - dospělí a dorost

  Psychologická diagnostika dospělých:
 • Komplexní psychologické vyšetření
 • Diferenciální diagnostika
 • Vyšetření pro posudkové účely

 • Psychoterapie dospělých a dospívajících:
 • Léčba neurotických problémů se závislostí
 • Poskytování pomoci osobám s kompenzovanými psychotickými poruchami
 • Systematická psychoterapie
 • Podpůrná psychoterapie
 • Krizová intervence
 • Relaxační techniky  

Mgr. et Mgr. Leona Vysloužilová

  Dospělí:
 • Individuální systematická psychoterapie (úzkosti, deprese, pocity smutku, sociální fóbie)
 • Psychoterapie obtíží psychosomatického charakteru (bolesti hlavy, břicha, zad, bušení srdce...
 • Problémy v komunikaci (tréma, nejistota při mluvení na veřejnosti)
 • Poradenství v náročných životních situacích (rozchod, rozvod, ztráta)
 • Osobnostní růst a seberozvoj - posílení sebevědomí, hledání vnitřních zdrojů
 • Karierní poradenství, pracovní motivace, syndrom vyhoření, práce se stresem

 • Děti a dospívající:
 • Psychoterapie úzkostných poruch a sociálních fóbií
 • Řešení problematického chování ve škole nebo doma
 • Školní problémy (ve vztahu s vrstevníky, psychosomatické obtíže-bolení břicha, nevolnost, obtíže se spaním)
 • Dítě po traumatu, emočně týrané děti
 • Adolescentní krize
 • Spolupráce s orgány OSPOD a jinými školskými institucemi

Mgr. Markéta Šťastná

  Psychoterapeutická pomoc:
 • Úzkost, deprese, fobie, panické poruchy
 • Psychosomatické obtíže, např. chronické bolesti, vysoký tlak, nespavost a jiné
 • Osobnostní problémy (vnitřní nejistota, nedostatek sebedůvěry, tréma a obtíže v komunikaci, sebepoškozující chování, sebevražedné myšlenky)
 • Období náročných životních situací (ztráta člena rodiny, ohrožení závažnou nemocí apod.)
 • Partnerské problémy, osoby emočně týrané, profesní problémy
 • Zvládání stresu, případně nezdravých životních návyků
 • Problémy identity a sexuální orientace
 • Problematický člen rodiny, konfliktní vztahy v rodině

Mgr. Marta Kocvrlichová - dospělí a dospívající

 • Psychologické vyšetření na žádost odborného lékaře
 • Individuální psychoterapie
 • Psychoterapie úzkosti, panických poruch, fobií
 • Psychoterapie depresivních potíží (smutná nálada, ztráta energie, ztráta životního smyslu...)
 • Vztahové problémy
 • Psychoterapeutická pomoc při poruchách osobnosti
 • Psychoterapie v oblasti osobnostních problémů (zatěžující prožitky vnitřních nejistot, nedostatek sebevědomí, tréma a obtíže při komunikaci, sebepoškozující chování, sebevražedné myšlenky, ...)
 • Psychoterapie pro osoby, které se ocitli v náročných životních situacích a životních krizích (adaptace na životní změnu, ztráta blízkého člena rodiny, ztráta zaměstnání, postavení, zázemí, při ohrožení závažnou nemocí ...)
 • Syndrom vyhoření, zacházení se stresem, relaxační techniky

Rychlý kontakt:

Psychologická ambulance HELP s. r. o.

Vídeňská 10

Olomouc

779 00


PhDr. Lenka Zmrzlíková

mobil: 775 586 333

e-mail: help.ol@seznam.cz


Mgr. Zdeňka Kubalová

mobil: 731 700 962


Mgr. et Mgr. Leona Vysloužilová

mobil: 602 784 409

e-mail: help3.ol@seznam.cz


Mgr. Markéta Šťastná

mobil: 737 827 468

e-mail: help5.ol@seznam.cz


Mgr. Marta Kocvrlichová

mobil: 603 748 349

e-mail: help1.ol@seznam.cz

Poskytujeme služby hrazené těmito pojišťovnami:

111 Všeobecná zdravotní pojišťovna

201 Vojenská zdravotní pojišťovna

205 Česká průmyslová zdravotní pojišťovna

207 Oborová zdravotní pojišťovna

211 Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra

213 Revírní zdravotní pojišťovna