Nabízíme odbornou psychologickou péči pro děti a dospělé. Jsme nestátní zdravotnické zařízení registrované jako Ordinace klinického psychologa od roku 1995.

PhDr. Lenka Zmrzlíková - dospělí

 • Psychoterapie úzkosti a deprese, panických poruch, fobií (agorafobie, sociální fobie, ...), obsese
 • Psychoterapie psychosomatických obtíží jako jsou vysoký tlak, migrény, bolesti hlavy, žaludeční vředy, ...
 • Psychoterapie poruch příjmu potravy
 • Psychoterapie v oblasti osobnostních problémů (zatěžující prožitky vnitřních nejistot, nedostatek sebevědomí, tréma a obtíže při komunikaci, sebepoškozující chování, sebevražedné myšlenky, ...)
 • Psychoterapie pro lidi nacházející se v období náročných životních situací (ztráta blízkého člena rodiny, ztráta zaměstnání, postavení, zázemí, při ohrožení závažnou nemocí, ...)
 • Terapie pro rodiny s problematickým členem rodiny

Mgr. Markéta Šťastná

  Psychoterapeutická pomoc:
 • Úzkost, deprese, fobie, panické poruchy
 • Psychosomatické obtíže, např. chronické bolesti, vysoký tlak, nespavost a jiné
 • Osobnostní problémy (vnitřní nejistota, nedostatek sebedůvěry, tréma a obtíže v komunikaci, sebepoškozující chování, sebevražedné myšlenky)
 • Období náročných životních situací (ztráta člena rodiny, ohrožení závažnou nemocí apod.)
 • Partnerské problémy, osoby emočně týrané, profesní problémy
 • Zvládání stresu, případně nezdravých životních návyků
 • Problémy identity a sexuální orientace
 • Problematický člen rodiny, konfliktní vztahy v rodině

Mgr. Marta Kocvrlichová - dospělí a dospívající

 • Psychologické vyšetření na žádost odborného lékaře
 • Individuální psychoterapie
 • Psychoterapie úzkosti, panických poruch, fobií
 • Psychoterapie depresivních potíží (smutná nálada, ztráta energie, ztráta životního smyslu...)
 • Vztahové problémy
 • Psychoterapeutická pomoc při poruchách osobnosti
 • Psychoterapie v oblasti osobnostních problémů (zatěžující prožitky vnitřních nejistot, nedostatek sebevědomí, tréma a obtíže při komunikaci, sebepoškozující chování, sebevražedné myšlenky, ...)
 • Psychoterapie pro osoby, které se ocitli v náročných životních situacích a životních krizích (adaptace na životní změnu, ztráta blízkého člena rodiny, ztráta zaměstnání, postavení, zázemí, při ohrožení závažnou nemocí ...)
 • Syndrom vyhoření, zacházení se stresem, relaxační techniky

Rychlý kontakt:

Psychologická ambulance HELP s. r. o.

Vídeňská 10

Olomouc

779 00


PhDr. Lenka Zmrzlíková

mobil: 775 586 333

e-mail: help.ol@seznam.cz


Mgr. Markéta Šťastná

mobil: 737 827 468

e-mail: help5.ol@seznam.cz


Mgr. Marta Kocvrlichová

mobil: 603 748 349

e-mail: help1.ol@seznam.cz

Poskytujeme služby hrazené těmito pojišťovnami:

111 Všeobecná zdravotní pojišťovna

201 Vojenská zdravotní pojišťovna

205 Česká průmyslová zdravotní pojišťovna

207 Oborová zdravotní pojišťovna

211 Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra

213 Revírní zdravotní pojišťovna