PhDr. Lenka Zmrzlíková

Respekt a cesta k důvěře, otevřenosti.
Důraz nejen na aspekt myšlení, ale i na emoční prožívání, vlastní pocity.
Hledáme sami sebe, své zdroje k duševní rovnováze.
Jdeme cestou lepšího porozumění sobě,
uvědomování si svých možností, svobodného rozhodování,
převzetí zodpovědnosti sami za sebe.

Vzdělání:

1980 ukončení pětiletého studia jednooborové psychologie, FF UP, Olomouc

1988 titul doktor filozofie PhDr.

1990 I. atestace z klinické psychologie

1994 ukončení teoretického studia na Pražské Psychoterapeutické fakultě

1996 ukončení pětiletého akreditovaného sebezkušenostního výcviku ve skupinové psychoterapii, Pražský psychoterapeutický institut SUR

1998 II. atestace funkční specializace v systematické psychoterapii

2003 ukončení pětiletého akreditovaného psychoterapeutického výcviku v Gestalt terapii, Institut Dialog

Další vzdělávání průběžně v kurzech (práce s rodinami, asertivita, hypnoterapie, ...)


Pracovní zkušenosti:

Oddělení psychologie, Vojenská nemocnice, Olomouc

Psychologická ambulance pro děti a dospělé, Psychiatrická klinika FN, Olomouc

Dětské oddělení, Psychiatrická klinika FN, Olomouc

částečný úvazek na oddělení hematologie, FN, Olomouc

částečný úvazek jako odborný asistent na Lékařské fakultě, UP, Olomouc

částečný úvazek na Pedagogické fakultě, UP, Olomouc

Od r. 1995 pracuje jako privátní klinický psycholog

Mgr. Markéta Šťastná

Péče v krizových situacích je v dnešní době velmi potřebná, proto jsem již při studiu jsem pracovala jako konzultant na krizové lince, kde částečně působím i nyní.

Vzdělání:

2017 ukončení kurzu poradenské propedeutiky

2017 ukončení kurzu krizové intervence

2017 ukončení kurzu psycholog ve zdravotnictví

2018 kurz práce s tělem v krizové intervenci

2018 ukončení pětiletého studia jednooborové psychologie, FF UP, Olomouc

Další vzdělávání průběžně v kurzech, v současnosti frekventantem akreditovaného psychoterapeutického výcviku ve Společnosti pro logoterapii a existenciální analýzu.


Pracovní zkušenosti:

Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice - školní psycholog

Generální ředitelství cel - psycholog Celní správy

Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje - policejní psycholog

Olomoucká linka důvěry

Spolupráce s LDN Klášterní Hradisko, Olomouc

Spolupráce s psychiatrickým oddělením Vojenské nemocnice Olomouc

Mgr. Marta Kocvrlichová

Mým teoretickým i praktickým zázemím je analytická psychologie C. G. Junga. Pracuji skrze slova, využívám neverbální techniky - výtvarné vyjádření, sandplay, práci s tělem. Do psychoterapeutického procesu zvu symbolický rozměr například skrze předmětné symboly, imaginaci, skrze práci se sny. Primární je ale vždy konkrétní příběh konkrétního člověka ve všech kontextech jeho života.  

Vzdělání:

2004 ukončení studia jednooborové psychologie na FFUP Olomouc

2006 zahájení vzdělávání v analytické (jungovsky orientované) psychoterapii - poskytované ČSAP

2007 I. Atestace – klinická psychologie

Další vzdělávání: krátkodobé kurzy (rodinné poradenství pro drogově závislé, hypnoterapie, imaginativní techniky, práce se sny ...)


Pracovní zkušenosti:

PL Kroměříž

PK FN Olomouc – psychoterapeutické oddělení

LF UP Olomouc – odborný asistent (částečný úvazek)

DK FN Olomouc

Ambulance klinické psychologie

Vzdělávání dospělých, lektorská a přednášková činnost, vedení seberozvojových kurzů


Členství v profesních organizacích:

AKP

ČSAP

Mgr. Sára Herzánová

V životě se někdy ocitáme v místě, kde nevíme, kudy kam. Psychoterapie pro mě představuje bezpečný prostor, kde můžeme nahlédnout vlastní potřeby, rozšířit vědomí našich možností a svobodně se rozhodnout, kudy se vydáme. Ráda Vám budu v takových chvílích oporou.

Vzdělání:

2012-2017 Filozofická fakulta, Masarykova univerzita, Brno, obor Psychologie

2016 Studijní pobyt ERASMUS+, Aarhus University, Dánsko

2016-2017 Kompletní krizová intervence, D občanské sdružení

2017 Psycholog ve zdravotnictví

2017 - nyní Specializační vzdělávání v oboru klinická psychologie

2018 - nyní Psychoterapeutický výcvik Gestalt Studia

Další kurzy v rámci průběžného vzdělávání (Základní kurz Rorschachovy metody, kurz Hypnózy v Psychiatrické nemocnici v Kroměříži, kurz MDZT v Psychiatrické nemocnici v Kroměříži).


Pracovní zkušenosti:

2017 - nyní Psychiatrická nemocnice v Kroměříži, psycholog

2015-2017 Stáže v Psychiatrické nemocnici v Kroměříži, Vojenské nemocnici Olomouc, Pedagogicko-psychologické poradně pro Prahu 7 a 8, Středisku sociální prevence Olomouc (pobočka Přerov), vedení dramaterapeutických aktivit (projekt SPOLU) – Psychiatrická nemocnice FN Brno, spolupráce na projektech a přednášková činnost - Psychologický ústav FF MU.

Rychlý kontakt:

Psychologická ambulance HELP s. r. o.

Vídeňská 10

Olomouc

779 00


PhDr. Lenka Zmrzlíková

mobil: 775 586 333

e-mail: help.ol@seznam.cz


Mgr. Markéta Šťastná

mobil: 737 827 468

e-mail: help5.ol@seznam.cz


Mgr. Marta Kocvrlichová

mobil: 603 748 349

e-mail: help1.ol@seznam.cz


Mgr. Sára Herzánová

mobil: 703 642 404

e-mail: help6.ol@seznam.cz

Poskytujeme služby hrazené těmito pojišťovnami:

111 Všeobecná zdravotní pojišťovna

201 Vojenská zdravotní pojišťovna

205 Česká průmyslová zdravotní pojišťovna

207 Oborová zdravotní pojišťovna

211 Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra

213 Revírní zdravotní pojišťovna