Nabízíme odbornou psychologickou péči pro děti a dospělé. Jsme nestátní zdravotnické zařízení registrované jako Ordinace klinického psychologa od roku 1995.

PhDr. Lenka Zmrzlíková - dospělí                                 Ordinační doba 

 • Psychologické vyšetření na žádost odborného lékaře
 • Psychoterapie úzkosti a deprese, panických poruch, fobií (agorafobie, sociální fobie, ...), obsese
 • Psychoterapie psychosomatických obtíží jako jsou vysoký tlak, migrény, bolesti hlavy, žaludeční vředy, ...
 • Psychoterapie poruch příjmu potravy
 • Psychoterapeutická pomoc při poruchách osobnosti
 • Problémy identity, sexuální orientace
 • Psychoterapie v oblasti osobnostních problémů (zatěžující prožitky vnitřních nejistot, nedostatek sebevědomí, tréma a obtíže při komunikaci, sebepoškozující chování, sebevražedné myšlenky, ...)
 • Psychoterapie pro lidi nacházející se v období náročných životních situací (ztráta blízkého člena rodiny, ztráta zaměstnání, postavení, zázemí, při ohrožení závažnou nemocí, ...)
 • Terapie pro rodiny s problematickým členem rodiny
   

Mgr. Dagmar Jandečková - děti a dorost              Ordinační doba 

 • Psychologické vyšetření na žádost odborného lékaře
 • Posouzení aktuální vývojové úrovně dítěte a dlouhodobé sledování rozvoje jednotlivých složek vývoje dítěte
 • Posouzení školní zralosti
 • Poruchy chování
 • Úzkostné poruchy
 • Sociální fobie
 • Děti předškolního a mladšího školního věku se syndromem ADHD
 • Obsedantně kompulzivní poruchy
 • Problémy v kontaktu s rodiči
 • Enurézy psychogenního charakteru
 • Problémy v kontaktu s vrstevníky - oběť šikany,outsider v kolektivu, nedostatek vhodných vrstevnických vazeb
 • Subdepresivní ladění a mírné formy deprese
 • Emočně týrané děti
 • Adolescentní krize
 • Problematika sexuální identifikace u adolescentů 

Mgr. Hana Rábková                Ordinační doba  

 • Psychoterapie úzkosti a deprese, panických poruch, fobií (agorafobie, sociální fobie, ...), obsese
 • Psychoterapie psychosomatických obtíží jako jsou vysoký tlak, migrény, bolesti hlavy, žaludeční vředy, ...
 • Psychoterapie poruch příjmu potravy
 • Psychoterapeutická pomoc při poruchách osobnosti
 • Problémy identity, sexuální orientace
 • Psychoterapie v oblasti osobnostních problémů (zatěžující prožitky vnitřních nejistot, nedostatek sebevědomí, tréma a obtíže při komunikaci, sebepoškozující chování, sebevražedné myšlenky, ...)
 • Psychoterapie pro lidi nacházející se v období náročných životních situací (ztráta blízkého člena rodiny, ztráta zaměstnání, postavení, zázemí, při ohrožení závažnou nemocí, ...)

Rychlý kontakt:

Psychologická ambulance HELP s. r. o.

Vídeňská 10

Olomouc

779 00


PhDr. Lenka Zmrzlíková

mobil: 775 586 333

e-mail: help.ol@seznam.cz


Mgr. Dagmar Jandečková

mobil: 607 240 114

e-mail: help1.ol@seznam.cz


Mgr. Zdeňka Kubalová

mobil: 731 700 962

e-mail: kubalovazdenka@centrum.cz

Poskytujeme služby hrazené těmito pojišťovnami:

201 Vojenská zdravotní pojišťovna

205 Česká průmyslová zdravotní pojišťovna

207 Oborová zdravotní pojišťovna

211 Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra

213 Revírní zdravotní pojišťovna